Disclaimer

Deze Internetsite wordt u aangeboden door van Raaij aanhangwagens VOF te Nederasselt.

Op de inhoud ervan (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) rust auteursrecht, er mag niets van worden gekopieerd en/of aan veranderd. Van Raaij VOF zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft dit aangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder worden eveneens niet tijdig doorgevoerde prijswijzigingen en onjuiste of onvolledige productspecificaties begrepen.

Op de inhoud ervan (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) rust auteursrecht, er mag niets van worden gekopieerd en/of aan veranderd. Van Raaij VOF zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft dit aangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder worden eveneens niet tijdig doorgevoerde prijswijzigingen en onjuiste of onvolledige productspecificaties begrepen.

Van Raaij VOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.aanhangwagenverkoop.nl of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt.

Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein www.aanhangwagenverkoop.nl) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Van Raaij VOF geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan Van Raaij VOF toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door Van Raaij VOF vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Het is Van Raaij VOF daarbij toegestaan om door u voorgestelde ideeën, concepten, kennis en technieken naar eigen inzicht te gebruiken.

Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard (zoals naam- en adresgegevens). Hierbij hanteert Van Raaij VOF de richtlijnen zoals die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgelegd. Alle gegevens die u stuurt naar www.aanhangwagenverkoop.nl dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Van Raaij VOF behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.